Veranderen

Voor mij is veranderen de normaalste zaak van de wereld. De enige constante is verandering zeg ik altijd.

Ook Triskelion Advies was nodig aan verandering toe.  Één van de veranderingen was een nieuwe website. Na verschillende lay-outs te hebben doorlopen, staat de site inmiddels online.

Daarbij is ook de Blog nog eens onder de loep genomen. Doordat alles op verschillende plekken stond kostte het extra effort om de blog te onderhouden, waardoor dit niet regelmatig genoeg plaats vond. Én ik ben niet voor niets voor Slimmer werken daar waar dat mogelijk is. Vandaar dat de blog is verschoven naar de website, alles onder 1 dak.

Je kunt natuurlijk gewoon via een RSS feed op de hoogte blijven van mijn nieuwe Blog berichten. Ik zou het leuk vinden als je lezer blijft van mijn berichten.

De andere veranderingen kun je lezen op mijn website en in mijn nieuwsbrief. Ze hebben alles te maken met diverse samenwerkingen.

Advertenties
Geplaatst in kennisdelen | Een reactie plaatsen

De toekomst (2): Ruilhandel, de nieuwe economie

Mijn vorige blog had met de toekomst te maken en zoemde voornamelijk in op technologische ontwikkelingen. In deze blog wil ik graag de ruilhandel ofwel bartering onder de loep nemen.

Reden 1: De Crisis

Met het aanhouden van de crisis zie je dat het voor consumenten, maar ook voor bedrijven steeds moeilijker wordt om rekeningen te betalen en aankopen te doen.

Lees verder

Geplaatst in kennisdelen, passie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De toekomst

Wat brengt de toekomst?

Ik ben altijd erg gefascineerd door wat de toekomst ons zal brengen en welke invloed dat op ons als mensen zal hebben. Op ons leven, ons werk, de medische sector, etc. In deze post wil ik graag wat van de dingen die ik ben tegengekomen met jullie delen. Overigens deze keer vnml. technologische ontwikkelingen. En nee ik ga het niet hebben over nadelen en voordelen, want die zijn legio te benoemen. Ik wil echter beginnen met iets uit een oud verleden met mogelijke invloed op onze toekomst (we gaan het meemaken).

Lees verder

Geplaatst in kennisdelen | Tags: , , , , , | 1 reactie

Investeren in opleiding en ontwikkeling tijdens crisis?

Investeren tijdens de crisis

De Nationale Opleidingsenquête

De Nationale Opleidingsenquête 2012, onder ruim 1100 respondenten, toont aan dat er nog maar een kwart van de mensen de beschikking hebben over een persoonsgebonden opleidingsbudget. Voor bijna 100% van de mensen is de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding en het zich ontwikkelen zeer belangrijk. Minder dan 50% volgt jaarlijks een opleiding, wat daalt t.o.v. vorig jaar. En meer dan 85% zegt het innitiatief hiervoor zelf te nemen. Slechts in een krappe 10% neemt de leidinggevende het innitiatief en HRM blijft met nog geen 1% daarin helemaal sterk achter.

Lees verder

Geplaatst in advies, kennisdelen, passie | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wet flexibel werken, overbodig of noodzakelijk?

Wet flexibel werken, overbodig of noodzakelijk?

Wet flexibel werken als vervanging van wet aanpassing arbeidsduur

GroenLinks (Ineke van Gent) en het CDA (Eddy van Hijum) hebben een wetsvoorstel ingediend om de wet Aanpassing arbeidsuren (WAA) om te vormen naar de wet flexibel werken vanaf 2013. In de WAA heeft de werknemer het recht een verzoek in te dienen op aanpassing arbeidstijd. De aangepaste wet richt zich op flexibel werken, dus naast arbeidsuren ook arbeidsplaats en werktijden.

Lees verder

Geplaatst in kennisdelen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Talentmanagement is de taak van …. ?

Talentmanagement

Er wordt veel geschreven over talent management. Vaak vanuit het gezichtspunt van HRM en Management. Toch zie je weinig beweging bij de meeste organisaties. We bouwen organisaties meestal nog steeds op rond functies en competenties en hebben geen aandacht voor al het talent wat binnen de organisatie rondloopt. Als je in functie x zit, moet je voldoen aan de competenties van functie x en wil je doorgroeien naar functie y, omdat dat bijvoorbeeld de meest logische doorgroei is, dan zul je moeten werken aan de competenties die bij functie y horen. Dit kan en moet anders in het huidige tijdbeeld. Lees verder

Geplaatst in advies, kennisdelen, passie | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

USB versus Cloud Computing

USB

Verlies van USB Sticks

Geregeld lees je over verlies van USB sticks met belangrijke en vaak vertrouwelijke informatie. De eerste keer dat je erover leest denk je, tja iedereen kan iets verliezen. Je verwacht dat mensen na zulke berichtgevingen niet snel meer een USB stick zullen kwijt raken, maar het tegendeel is waar. Ligt het aan onzorgvuldigheid? Of gewoon dommigheid? Is het diefstal of vooropgezet spel? En het gebeurd niet alleen bij de Overheid, maar ook in het bedrijfsleven, met vaak net zulke belangrijke en vaak vertrouwelijke informatie.

Beveiliging van USB Stick

Onderzoek van Kingston Digital Europe onder bijna 3000 ICT consulenten van bedrijven in Europa, wijst uit dat 31% van de bedrijven de technologie in huis heeft om downloaden van bedrijfsgevoelige informatie door onbevoegden op USB stick tegen te gaan. 62% geeft aan gevoelige informatie verloren te hebben. 62% heeft een adequaat USB beveiligingsbeleid, toch gebruikt in de desbetreffende bedrijven 75% van de medewerkers ongevraagd een USB stick, meestal onversleuteld, met alle gevolgen van dien, ook omdat bij verlies het merendeel van de mensen geen melding hiervan maakt.

Cloud Computing

Cloud Computing en beveiliging

Als je kijkt naar Cloud Computing, dan is de discussie over beveiliging misschien zelfs nog wel heftiger. Veel van de grote bedrijven in Europa maken graag gebruik van Cloud Computing, maar dan puur voor het gebruik van Software en niet voor de opslag van data. Reden hiervoor is de beveiliging. Het hebben van een goed Service Level Agreement met de leverancier, garandeert de beveiliging niet. Ook laait de discussie over Intellectueel eigendom en regelgeving geregeld op. Deze laatste is niet geheel onbelangrijk. Als de servers waarop de data fysiek wordt opgeslagen zijn gevestigd in Amerika bijvoorbeeld, dan geldt de Amerikaanse regelgeving, waardoor je data ongevraagd kan worden ingezien door de Amerikaanse Overheid.

De Cloud versus USB

Tja, waar doe je verstandig aan als bedrijf? Mijn voorkeur gaat uit naar de Cloud. Je kunt als bedrijf namelijk ook een Private Cloud opzetten. Hierdoor heb je de beveiliging meer in de hand (hoewel 100% beveiligd m.i. gewoonweg niet mogelijk is), je kunt makkelijker kiezen wat de lokatie is van je servers en je maakt grote kans dat je de USB stick uit je bedrijf kunt bannen. Zeker als de rest van je ICT beleid erop is gericht dat mensen met nieuwe tools en middelen ook daadwerkelijk op een makkelijke manier bij de data kunnen komen. Mijn voorspelling:

Cloud Computing wordt de winnaar!

Geplaatst in advies, kennisdelen, passie | Tags: , , , , | 2 reacties